Statens vegvesen klage

Varslingskanal | Statens vegvesen

Ønsker du å klage på eller har innspill angående brøyting, salting, skilting, fartsgrenser, veistandarder, fotobokser, valg av veitraseer eller et vedtak …

Ansatte i Statens vegvesen, leverandører og publikum kan rapportere kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom varslingskanalen.

Kontakt oss – Statens vegvesen

Kontakt oss | Statens vegvesen

Finn post- og besøksadresser og elektronisk fakturaadresse til Vegdirektoratet og de seks divisjonene i Statens vegvesen.

Trenger du hjelp? Vi svarer på spørsmål om førerkort, kjøretøy og trafikk.

Varsler og tips – Statens vegvesen

Varsler og tips | Statens vegvesen

Ansatte i Statens vegvesen, leverandører og publikum kan rapportere kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom varslingskanalen.

Svar på søknaden – Statens vegvesen

Svar på søknaden | Statens vegvesen

Klage over vedtak. Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage dersom du får avkjørselstillatelse, men er uenig i vilkårene …

Blir søknaden din innvilget, vil du få en avkjørselstillatelse som er gyldig i tre år. Blir den ikke godkjent, har du anledning til å klage.

Svar på søknaden – Statens vegvesen

Svar på søknaden | Statens vegvesen

Svar på søknaden. Blir søknaden din innvilget vil du få et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen. Blir søknaden avslått har du anledning til å klage.

Blir søknaden din innvilget vil du få et vedtak om dispensasjon fra byggegrensen. Blir søknaden avslått har du anledning til å klage.

Ring oss | Statens vegvesen

Vi svarer på dine spørsmål om førerkort, kjøretøy, trafikk og andre ting du lurer på.

Veitrafikksentralene – Statens vegvesen

Veitrafikksentralene | Statens vegvesen

5. mai 2021 — Du kan melde om feil og mangler på riks- og fylkesveier, eller tipse oss om trafikkfarlige situasjoner.

Du kan melde om feil og mangler på riks- og fylkesveier, eller tipse oss om trafikkfarlige situasjoner.

Informasjon om klagemuligheter og saksbehandlingstider

vanskelig å fremføre en klage til statlige virksomheter. Etatene som er kartlagt er NAV, Skatteetaten, Statens vegvesen, Bufdir og UDI og det er satt …

Hvordan kan jeg klage på en praktisk prøve – Ung.no

Jeg sender inn en dokumentert klage til staten vegvesen for å bevise at det har vart prosessuelle feil og legger ved bevis i form av bilder osv.

Klage på kvalitet teoriprøve – Ung.no

Vi kan ikke si noe om utfallet av en eventuell klage. Avsender av klagen må være deg, ja. Du må vente 2 uker før du kan ta ny prøve. Hilsen Statens vegvesen i …

Keywords: statens vegvesen klage